PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Katedra Finansów i Rachunkowości

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel.: (+48) 61 846 6359
       (+48) 61 848 7113

e-mail: kafir@up.poznan.pl

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Michał Jerzak
pok. 612A tel. 61-846-6099
e-mail: jerzak@up.poznan.pl

Pracownicy

st. referent techniczny

Monika Raczyńska
pok.612, tel. 61-846-6359
raczynmo@up.poznan.pl

st. specjalista
mgr Magdalena Rodwald
pok. 613, tel. 61-848-7113
rodwald@up.poznan.pl

Zakład Metod Ilościowych i Finansów

Kierownik

prof. dr hab. Feliks Wysocki
pok.609, tel. 61-848-7118
wysocki@up.poznan.pl

Profesorowie:

prof. dr hab. Alfred Janc
pok. 619, tel 61-846-6253
alfred.janc@up.poznan.pl

Adiunkci z habilitacją:

dr hab. Aleksandra Łuczak 
pok.617, tel. 61-846-6091
aleksandra.luczak@up.poznan.pl

Adiunkci:

dr Paulina Anioła-Mikołajczak
pok. 607, tel. 61 848-7111
aniola@up.poznan.pl

dr Anna Bieniasz 
pok.613, tel. 61-848-7113
bieniasz@up.poznan.pl

dr Romana Głowicka-Wołoszyn 
pok.606, tel. 61-846-6185
roma@up.poznan.pl

dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak 
pok. 615, tel. 61-848-7305
wkol@up.poznan.pl

dr Agnieszka Kozera
pok. 607, tel. 61-848-7111
akozera@up.poznan.pl

dr Izabela Kurzawa 
pok.616, tel. 61-846-6215
izabela.kurzawa@up.poznan.pl

dr Roma Ryś-Jurek 
pok. 618, tel. 61-848-7117
rys-jurek@up.poznan.pl

dr Łukasz Sarniak
pok. 616, tel. 61-846-6215
lukasz.sarniak@up.poznan.pl

dr Joanna Stanisławska 
pok.606, tel. 61-846-6185
stanislawska@up.poznan.pl

 

Doktoranci:

mgr Andrzej Wołoszyn
pok. 606, tel. 61-846-6185

mgr Jolanta Jętkowska
jolanta.jetkowska.@up.poznan.pl

mgr Klaudia Kierzkowska

mgr Ewa Dawidziak
ewa.dawidziak@up.poznan.pl

mgr Agata Wieczorek
agata.wieczorek@up.poznan.pl

Pozostali pracownicy:

dr Jarosław Lira 
pok. 615, tel. 61-848-7305
lira@up.poznan.pl

dr Małgorzata Piwnicka
pok. 618, tel. 61-848-7117
malgorzata.piwnicka@up.poznan.pl

dr Robert Waloch
pok. 618, tel. 61-848-7117
valoo@up.poznan.pl

Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej

 

Kierownik

prof. dr hab. Michał Jerzak
pok.612A, tel. 061-846-6099
jerzak@up.poznan.pl

Adiunkci z habilitacją:

dr hab. Zbigniew Gołaś
pok. 610, tel. 61-848-7123
golas@up.poznan.pl

Adiunkci:

dr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer 
pok.608, tel. 61-846-6092
dorotacz@up.poznan.pl

dr Joanna Florek
pok.611, tel. 61-846-6101
florek@up.poznan.pl

dr Małgorzata Just
pok. 614, tel. 61-846-6214
m.just@up.poznan.pl

dr Sylwia Klus
pok. 618, tel. 61-848-7117
sylwia.klus@up.poznan.pl

dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska 
pok.611, tel. 61-846-6101
smiglak-krajewska@up.poznan.pl

dr inż. Małgorzata Węgrzyńska
pok. 614, tel. 61-846-6214
malgorzata.wegrzynska@up.poznan.pl

Doktoranci:

mgr Michael Irobi

mgr Hanna Teszbir
teszbir@up.poznan.pl

 

POWRÓT