PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Michał Jerzak
pok. 612A tel. 61-846-6099
e-mail: michal.jerzak@up.poznan.pl

St. referent techniczny (Sekretariat Katedry)

Monika Raczyńska
pok.612, tel. 61-846-6359
monika.raczynska@up.poznan.pl

Profesorowie Uczelni

prof. UPP dr hab. Zbigniew Gołaś
pok. 610, tel. 61-848-7123
zbigniew.golas@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak 
pok.617, tel. 61-846-6091
aleksandra.luczak@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Roma Ryś-Jurek 
pok. 618, tel. 61-848-7117
roma.rys-jurek@up.poznan.pl

Adiunkci z habilitacją

dr hab. inż. Dorota Czerwińska-Kayzer 
pok.608, tel. 61-846-6092
dorota.czerwinska@up.poznan.pl

dr hab. Jarosław Lira
pok. 615, tel. 61-848-7305
jaroslaw.lira@up.poznan.pl

Adiunkci

dr Paulina Anioła-Mikołajczak
pok. 607, tel. 61 848-7111
paulina.mikolajczak@up.poznan.pl

dr Anna Bieniasz 
pok. 608, tel. 61-846-6092
anna.bieniasz@up.poznan.pl

dr Joanna Florek
pok.611, tel. 61-846-6101
joanna.florek@up.poznan.pl

dr Marek Gałązka
pok. 607, tel. 61-848-7111
marek.galazka@up.poznan.pl

dr Romana Głowicka-Wołoszyn 
pok. 606, tel. 61-846-6185
romana.glowicka@up.poznan.pl

dr Małgorzata Just
pok. 614, tel. 61-846-6214
malgorzata.just@up.poznan.pl

dr Sylwia Klus
pok. 613, tel. 61-848-7113
sylwia.klus@up.poznan.pl

dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak 
pok. 615, tel. 61-848-7305
wlodzimierz.kolodziejczak@up.poznan.pl

dr Agnieszka Kozera
pok. 607, tel. 61-848-7111
agnieszka.kozera@up.poznan.pl

dr Izabela Kurzawa 
pok. 616, tel. 61-846-6215
izabela.kurzawa@up.poznan.pl

dr Łukasz Sarniak
pok. 616, tel. 61-846-6215
lukasz.sarniak@up.poznan.pl 

dr Joanna Stanisławska 
pok. 606, tel. 61-846-6185
joanna.stanislawska@up.poznan.pl

dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska 
pok.611, tel. 61-846-6101
magdalena.smiglak@up.poznan.pl

dr inż. Małgorzata Węgrzyńska
pok. 614, tel. 61-846-6214
malgorzata.wegrzynska@up.poznan.pl

dr Andrzej Wołoszyn
pok. 613,
tel. 61-848-71-13
andrzej.woloszyn@up.poznan.pl

Doktoranci

mgr Jolanta Jętkowska
jolanta.jetkowska@up.poznan.pl
 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Feliks Wysocki
pok. 609, tel. 61-848-7118
feliks.wysocki@up.poznan.pl