KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY EKONOMII

Prof. dr. hab. Władysława Łuczka
Pok. 725,  e-mail: wladyslawa.luczka@up.poznan.pl, tel. 618466343
Termin konsultacji: wtorek 11:15-13:15

Prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska
Pok. 605, e-mail: barbara.hadryjanska@up.poznan.pl, tel. 618487133
Termin konsultacji: wtorek 10.00-11.30

Prof. UPP dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak
Pok. 604, e-mail: joanna.wisniewska-paluszak@up.poznan.pl, tel. 618466230
Termin konsultacji: poniedziałek 9:00-11:00

dr Małgorzata Dolata
Pok. 620, e-mail: malgorzata.dolata@up.poznan.pl, tel. 618487134
Termin konsultacji: poniedziałek: 10:30-12:00

dr Magdalena Jaworska
Pok. 620, e-mail: magdalena.jaworska@up.poznan.pl, tel. 618487134
Termin konsultacji: poniedziałek 10:30-12:00

dr Mariusz Malinowski
Pok. 723, e-mail: mariusz.malinowski@up.poznan.pl, tel. 618487380
Termin konsultacji: poniedziałek 9:30-11:00

dr Joanna Smoluk-Sikorska
Pok. 722, e-mail: joanna.smoluk@up.poznan.pl, tel. 618487380
Termin konsultacji: poniedziałek 10:00 – 11:30

dr Aleksander Wasiuta
Pok. 723, e-mail: aleksander.wasiuta@up.poznan.pl, tel. 618487380
Termin konsultacji: poniedziałek 10.00-11:30

dr Kinga Smolińska-Bryza
pok. 621, e-mail: kinga.smolinska@up.poznan.pl, tel. 618486235
Termin konsultacji: poniedziałek 11:30-13:00

dr Karolina Józefowicz
pok. 621, e-mail: karolina.jozefowicz@up.poznan.pl, tel. 618486235
Termin konsultacji: poniedziałek 11:00 – 12:30