Featured articles

Informacja dla osób kończących studia - wpis do suplementu

Szanowni Studenci/Absolwenci Wydziału Ekonomicznego

Informujemy i przypominamy, że istnieje możliwość wpisania w suplemencie do dyplomu osiągnięć studenta. Udokumentowane wnioski prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego do 13.07.2021.

Przedstawiamy poniżej wykaz przykładowych osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu:

Osiągnięcia studenta

4th International Forum on Agri-Food Logistics

W dniach 23-24 czerwca 2021 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja "4th International Forum on Agri-Food Logistics" w formie online, w której uczestniczyło ponad 80 osób. Temat tegorocznego Forum brzmiał: „Przedsiębiorczość, innowacje i technologie w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności w warunkach niepewności”. Organizatorem Forum była Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie UPP. 

Projekt UPP z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który uzyskał dofinansowanie to: "Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 20 maja 2021 roku

W SPRAWIE DOKOŃCZENIA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,SESJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

W nawiązaniu do Komunikatu Dziekana z dnia 9.03.2021 r. i Instrukcji nr 10 Dziekana WE z dnia 26 stycznia 2021 r., informuję, iż na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/21 nie przewiduje się zmian w organizacji procesu dydaktycznego.

Apel Dziekana do Studentów Wydziału Ekonomicznego w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Drodzy Studenci

Pandemia COVID-19 spowodowała, że już od ponad roku zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w normalnym trybie. Praktycznie ustały inne formy aktywności i życia studenckiego.

Korzystając z okazji wyrażam uznanie i podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim oraz studentom Wydziału za sprawny i efektywny udział w nauczaniu zdalnym.

Pozytywna ocena dla kierunku EKONOMIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Uchwałą 171/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

z dnia 11 marca 2021 roku, w sprawie oceny programowej na kierunku Ekonomia prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

kierunek Ekonomia otrzymał ocenę POZYTYWNĄ.

Dziekanat nieczynny - przerwa Świąteczna

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w dniach 31.03-6.04.2021 r. dziekanat będzie nieczynny.

Zapraszamy po Świętach.

 

Cezary Kozera

Strony