Featured articles

Informacja dla Studentów z Ukrainy / Інформація для студентів з України

Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaprasza obywateli Ukrainy na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunkach:

-Ekonomia (studia w języku polskim)

-Finanse i Rachunkowość (studia w języku polskim)

Ponadto istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Agri-food Economics and Trade (studia stacjonarne w języku angielskim).

Elektroniczna rekrutacja kandydatów rozpoczyna się 1 czerwca 2022 roku.

Strony