Featured articles

Informacja dla osób kończących studia - wpis do suplementu

Szanowni Studenci/Absolwenci Wydziału Ekonomicznego

Informujemy i przypominamy, że istnieje możliwość wpisania w suplemencie do dyplomu osiągnięć studenta. Udokumentowane wnioski prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego do 13.07.2021.

Przedstawiamy poniżej wykaz przykładowych osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu:

Osiągnięcia studenta

4th International Forum on Agri-Food Logistics

W dniach 23-24 czerwca 2021 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja "4th International Forum on Agri-Food Logistics" w formie online, w której uczestniczyło ponad 80 osób. Temat tegorocznego Forum brzmiał: „Przedsiębiorczość, innowacje i technologie w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności w warunkach niepewności”. Organizatorem Forum była Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie UPP. 

Projekt UPP z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który uzyskał dofinansowanie to: "Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 20 maja 2021 roku

W SPRAWIE DOKOŃCZENIA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,SESJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

W nawiązaniu do Komunikatu Dziekana z dnia 9.03.2021 r. i Instrukcji nr 10 Dziekana WE z dnia 26 stycznia 2021 r., informuję, iż na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/21 nie przewiduje się zmian w organizacji procesu dydaktycznego.

Strony