Featured articles

Autostopem przez gospodarkę - Ekonomia dla Młodych Przyrodników

Już w najbliższy piątek - 18 października 2019 roku rozpoczynają się zajęcia edukacyjne „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”, realizowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny w ramach ogólnouczelnianego przedsięwzięcia „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Uniwersytet Młodych Przyrodników”.

Egzaminy licencjackie i magisterskie - dodatkowy termin!

Informujemy, że dodatkowy termin egzaminów dyplomowych wyznaczony został

na 23. października 2019 r.

od godz. 10.15  w s. 603

Przypominamy, że prace dyplomowe należy składać w dziekanacie najpóźniej do 16 października!

Seminarium Transatlantic Workshop

Zapraszamy do udziału w seminarium o tematyce transatlantyckiej! 
 
Nagroda (staż) dla najbardziej aktywnego seminarzysty/seminarzystki!
 
> Czym jest Transatlantic Workshop?

Strony