Featured articles

Pozytywna ocena dla kierunku EKONOMIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Uchwałą 171/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

z dnia 11 marca 2021 roku, w sprawie oceny programowej na kierunku Ekonomia prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

kierunek Ekonomia otrzymał ocenę POZYTYWNĄ.

Dziekanat nieczynny - przerwa Świąteczna

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w dniach 31.03-6.04.2021 r. dziekanat będzie nieczynny.

Zapraszamy po Świętach.

 

Cezary Kozera

WIRTUALNY DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 26 MARCA 2021, godz. 12.00

Informujemy, że 26 MARCA 2021 r, o godz. 12.00 odbędzie się

WITRTUALNY DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Podczas tego wydarzenia zaprezentujemy Wydział oraz kierunki studiów prowadzone na Wydziale.

Przybliżymy również specyfikę studiowania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE zajęć dla pierwszego roku studiów I stopnia

Uwaga Studenci pierwszego roku studiów I stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość!

Władze Wydziału Ekonomicznego, informują, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

wszystkie zajęcia w semestrze letnim będą prowadzone WYŁĄCZNIE z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym w semestrze letnim 2020/21

W związku z kierowanymi zapytaniami, informujemy, że kształcenie na WE w semestrze letnim odbywać się będzie:

1/ W sposób hybrydowy dla 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość. Część zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) pierwszego roku w okresie od 7 kwietnia do 2 czerwca 2021 r. (o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna) odbędzie się stacjonarnie - w siedzibie Uczelni. Przed 7 kwietnia br. zajęcia w 2 semestrze będą realizowane zdalnie.

Strony