Featured articles

Projekt UPP z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który uzyskał dofinansowanie to: "Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 20 maja 2021 roku

W SPRAWIE DOKOŃCZENIA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,SESJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

W nawiązaniu do Komunikatu Dziekana z dnia 9.03.2021 r. i Instrukcji nr 10 Dziekana WE z dnia 26 stycznia 2021 r., informuję, iż na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/21 nie przewiduje się zmian w organizacji procesu dydaktycznego.

Apel Dziekana do Studentów Wydziału Ekonomicznego w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Drodzy Studenci

Pandemia COVID-19 spowodowała, że już od ponad roku zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w normalnym trybie. Praktycznie ustały inne formy aktywności i życia studenckiego.

Korzystając z okazji wyrażam uznanie i podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim oraz studentom Wydziału za sprawny i efektywny udział w nauczaniu zdalnym.

Pozytywna ocena dla kierunku EKONOMIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Uchwałą 171/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

z dnia 11 marca 2021 roku, w sprawie oceny programowej na kierunku Ekonomia prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

kierunek Ekonomia otrzymał ocenę POZYTYWNĄ.

Dziekanat nieczynny - przerwa Świąteczna

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w dniach 31.03-6.04.2021 r. dziekanat będzie nieczynny.

Zapraszamy po Świętach.

 

Cezary Kozera

WIRTUALNY DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 26 MARCA 2021, godz. 12.00

Informujemy, że 26 MARCA 2021 r, o godz. 12.00 odbędzie się

WITRTUALNY DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Podczas tego wydarzenia zaprezentujemy Wydział oraz kierunki studiów prowadzone na Wydziale.

Przybliżymy również specyfikę studiowania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE zajęć dla pierwszego roku studiów I stopnia

Uwaga Studenci pierwszego roku studiów I stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość!

Władze Wydziału Ekonomicznego, informują, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

wszystkie zajęcia w semestrze letnim będą prowadzone WYŁĄCZNIE z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Strony