Featured articles

Godziny Dziekańskie - 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Dziekana

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nr 8/2018

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 14 grudnia 2018 r.

 

Strony