Featured articles

II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską dla Pani dr Anny Szczepańskiej Przekoty

W dniu 19 grudnia 2018 roku pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej - Pani dr Anna Szczepańska-Przekota - zdobyła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tytuł wyróżnionej pracy: „Zależność cen gotówkowych i terminowych na światowych rynkach surowców rolnych”, promotorem był dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP.

Praca została obroniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na naszym Wydziale.

Godziny Dziekańskie - 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Dziekana

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nr 8/2018

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 14 grudnia 2018 r.

 

Strony