Instrukcje i informacje Dziekana dla Pracowników i Doktorantów

Instrukcje i Komunikaty Dziekana dla Pracowników i Doktorantów

Komunikat Dziekana z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Ekonomicznym w okresie od dnia 22 stycznia do 24 lutego 2022 roku

Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru zimowego w roku akademickim 2021/21 z dnia 29.11.2021
Announcement by the Dean of the Faculty of Economics on the organization of classes until the end of the winter semester in the academic year 2021/21 of November 29, 2021

Instrukcja nr 11 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 27 maja 2021 roku dla pracowników Wydziału w sprawie warunków przywrócenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 20 maja 2021 roku W SPRAWIE DOKOŃCZENIA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,SESJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 9.03.2021 W SPRAWIE REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW I STOPNIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

Instrukcja nr 10 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 26.01.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Komunikat Dziekana z dnia 26.01.2021 roku dla Studentów i Wykładowców Wydziału Ekonomicznego w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 3.11.2020 roku DLA STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO w sprawie realizacji nauczania w formie zdalnej od 7 listopada 2020 roku

KOMUNIKAT DZIEKANA dotyczący zajęć dla 2. roku studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR z dnia 16.10.2020 r.

Instrukcja 9 z dnia 22 września 2020 r.

Instrukcja 8 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Instrukcja 7 z dnia 27 maja 2020 r.

Instrukcja 6 z dnia 27 maja 2020 r.

Instrukcja 5 z dnia 22 marca 2020 r. + załącznik do instrukcji

Instrukcja 4 z dnia 18 marca 2020 r.

Instrukcja 3 z dnia 16 marca 2020 r.

Instrukcja 1 z dnia 16 marca 2020 r.

Informacje

6. Informacja dotycząca sukcesywnego zamieszczenia w Wirtualnym Dziekanacie informacji i materiałów do zajęć dydaktycznych (cd).

5. Informacja dotycząca przeglądu i sukcesywnego zamieszczenia w Wirtualnym Dziekanacie informacji i materiałów do zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym.

4. Informacja dotycząca Wirtualnego Dziekanatu i kart prac dyplomowych

3. Informacja dotycząca realizacji zajęć na Studiach Doktoranckich

2. Informacja w sprawie przekierowania służbowych telefonów.

Telefony służbowe należy przekierować pisząc maila do Pana Bogdana Witkowskiego (Bogdan.Witkowski@up.poznan.pl) o treści:

Proszę o przekierowanie numeru **** na numer *********

1. Informacja w sprawie doraźnych dyżurów związanych z ciągłością pracy Katedr i Wydziału.

Osobami upoważnionionymi do pełnienia doraźnych dyżurów są:

Dziekan, Prodziekani, Przewodnicząca Rady Dyscypliny, Kierownicy Katedr, pracownicy dziekanatu, pracownicy sekretariatów, inne osoby wskazane przez Dziekana lub Kierownika Katedry.