Zmiana nazwy Wydziału

Informujemy,

że w związku z Zarządzeniem nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej wydziałów, nazw i symboli jednostek wewnątrzwydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

z dniem 1 września 2020 r. Wydział zmienia nazwę z Wydział Ekonomiczno-Społeczny na Wydział Ekonomiczny.