ZAPROSZENIE NA WYKŁAD OTWARTY 28 maja 2018 r., godz. 12.00

Z inicjatywy Koła Naukowego Myśli Gospodarczej, w poniedziałek 28 maja o godz. 12.00 w sali A odbędzie się wykład otwarty pt.

„Transatlantyckie stosunki handlowe: dylematy, realia, dysharmonia”.

Wykład wygłosi dr Maria Dunin-Wąsowicz – stypendystka na Uniwersytecie Harvarda (USA), członek zespołu doradców ministra Jana Kułakowskiego, Głównego Negocjatora
o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, członek zarządu Forum Ruchu Europejskiego, współpracownik Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Serdecznie zapraszamy!