Zapraszamy na 4th International Forum on Agri-Food Logistics (23-24 czerwca 2021 r.)

Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na 4th International Forum on Agri-Food Logistics, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021 r.

Konferencja odbędzie w formie online.

Forum stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki, a przede wszystkim dąży do zbliżenia tych środowisk w celu wypracowania wspólnego modelu transferu wiedzy i doświadczeń zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. W kolejnej już, czwartej edycji Forum, tematem wiodącym będzie:

Entrepreneurship, Innovations and Technologies for Sustainable Development of Agri-Food Supply Chains - under conditions of uncertainty

Główne bloki tematyczne konferencji:
• Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności
• Zastosowanie nowych technik i technologii
• Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w sektorze rolno-spożywczym
• Klastry w sektorze agrobiznesu i ich rola dla zrównoważonego ŁDŻ
• Prawne determinanty funkcjonowania ŁDŻ
• Społeczna odpowiedzialność w podmiotach agrobiznesu

Forum zakłada interdyscyplinarne a zarazem holistyczne podejście, które pozwoli na ujęcie problematyki konferencji w sposób ciekawy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie konferencji: http://www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics.

Z wyrazami szacunku,
dr Karol Wajszczuk - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska – V-ce Przewodnicząca
mgr Alina Nowotarska - Sekretarz Konferencji