Zajęcia Nadprogramowe z Matematyki dla kierunków: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość

Zajęcia Nadprogramowe z Matematyki

dla kierunków: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość

Zajęcia nadprogramowe mają na celu wyrównanie lub podniesienie wiedzy z zakresu szkoły średniej. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.

Aby wziąć udział w wybranym kursie należy:

  1. Wnieść opłatę 80 zł na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Nr konta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Tytułem wpisać: subkonto 293.93.560 i własne imię i nazwisko

  1. Potwierdzenie wpłaty (skan, pdf) przesłać na adres e-mail:

matematyka@up.poznan.pl

do dr Romany Głowickiej-Wołoszyn

Zajęcia będą odbywać się (od 16 października 2018):

we wtorki, godz. 16.45-18.15

w środy, godz. 15.30-17.00

w środy, godz. 17.00-18.30