Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą”

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą”

Dnia 22 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Zostań Ekonomistą, organizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju organizatorzy Konkursu Zostań Ekonomistą zastrzegli sobie komunikatem dn. 7 kwietnia 2020 r. prawo zakończenia konkursu na pierwszym etapie. Laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie listy rankingowej Uczestników według liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie.

Kapituła Konkursu przyznała trzy pierwsze miejsca następującym zespołom:

Pierwsze miejsce:

  1. Paulina Woźniak, Krzysztof Przemysław Garsztka, Mikołaj Maria Poraj-Rożański
    – I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

Drugie miejsce:

       1. Anna Juszczak, Małgorzata Juszczak – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,

       2.   Zofia Szeląg, Wojciech Graczyk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,

Trzecie miejsce:

  1. Aleksandra Grabska, Wiktoria Słodkiewicz – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
  2. Julia Gorwa, Schani Lubińska – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie.

 

Zwycięzcy oraz pozostali laureaci konkursu otrzymali zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE-S. Zwycięscy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji i zainteresowań ekonomicznych.

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Prof. dr hab. Władysława Łuczka