Wykład otwaty dra Andrzeja Grzyba, 8. kwietnia 14.00