UWAGA Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na studia

KOMUNIKAT

Informujemy, że na Państwa elektronicznych kontach rekrutacyjnych zostały zmienione statusy.

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiadający na swoim elektronicznym koncie rekrutacyjnym status „na liście rezerwowej” lub „oczekujący na wolne miejsce”

Uprzejmie informujemy, że osoby obecnie niezakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość (nieposiadające statusu „zakwalifikowany do przyjęcia”) mają jeszcze możliwość podjęcia studiów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym:

1) Osoby, które mają status „na liście rezerwowej”, będą kwalifikowane do przyjęcia na studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, w ramach zwalnianych miejsc, w kolejności według liczby punktów (pod warunkiem, że pozostaną jeszcze wolne miejsca). W tym roku limit aby być dopuszczonym do złożenia dokumentów wynosił 58 pkt. Im kandydat z listy rezerwowej jest bliżej tej wartości tym większa jego szansa na przyjęcie z listy rezerwowej. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy rezerwowej, którym status zostanie zmieniony na: „zakwalifikowany do przyjęcia”, będzie się odbywać 19 i 29 lipca 2019 r. Jeśli nie będzie wolnych miejsc, osoby te otrzymają status „nieprzyjęty ze względu na brak miejsc” i wtedy będą podlegać procedurze przedstawionej poniżej, w pkt. 2.

2) W dniach 22-25 lipca br. osoby, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne na kierunku FiR (posiadające status „nieprzyjęty ze względu na brak miejsc”) będą mogły wybrać jeden z kierunków studiów na Uniwersytecie, na których są jeszcze wolne miejsca. Aby studiować na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym należy wybrać kierunek Ekonomia (studia stacjonarne lub niestacjonarne I stopnia) lub kierunek Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopnia).

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc (zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

Dokumenty od tych kandydatów będą przyjmowane 29.07.2019.

 

Poznań, 12.07.2019 r.

                                                                        

 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WES