Uwaga Kandydaci na studia I stopnia. REKRUTACJA

Drogi/a Kandydacie/tko na studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu!

Dziękujemy za dokonanie rejestracji elektronicznej na studia I stopnia na naszym Wydziale. 

Przypominamy, że opłaty rekrutacyjne należy wnosić  na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie kandydata (rkk), oddzielne dla każdego kierunku i formy studiów
(stacjonarne i niestacjonarne). Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z wpisanymi wynikami ze świadectwa maturalnego oraz z uregulowaną opłatą rekrutacyjną
(zaksięgowaną na koncie Uczelni do 11 lipca 2019 r.).

W dniu 12 lipca br.,  na tablicach ogłoszeń w hallu Collegium Maximum (Gmach Rektoratu) Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 28, zostaną upublicznione listy rankingowe kandydatów (listy wg liczby punktów ze statusami). Tego dnia również zmianie ulegną statusy na kontach elektronicznych kandydatów.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowany do przyjęcia powinni dostarczyć dokumenty Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 15 lub 16 lipca 2019.

Dyżur WKR trwa w godz. 8.00 – 16.00 w Sali 162 Collegium Maximum UPP (adres jw.).

 

UWAGA: Kandydaci zarejestrowani w  systemie proszeni są o bezwzględne dodawanie zdjęcia (wymiary 236x295 pikseli, standard zdjęcia dowodowego) w części – ankieta osobowa.

Bez zdjęcia formularza nie uda się wydrukować (a jest konieczny przy składaniu dokumentów).

W razie problemów zalecamy kontakt z Informatykiem z Działu Studiów i Spraw Studenckich UPP - tel. +48 618 487 083.

Szczegóły nt. wymaganych dokumentów, w tym zdjęcia na: https://skylark.up.poznan.pl/kandydat/dokumenty

Pozdrawiamy

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WES