UWAGA 2 rok studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

KOMUNIKAT DZIEKANA

dotyczący zajęć dla 2. roku studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

 

PRZEJŚCIE NA NAUCZANIE ZDALNE OD 17.10.2020

 

Od soboty, 17 października 2020 roku w całej Polsce wprowadza się zaostrzone zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Nowe ograniczenia w tzw. czerwonej strefie, w której znalazł się Poznań, przewidują m.in. przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wszystkie ćwiczenia, które w semestralnym rozkładzie zajęć przewidziane były do realizacji w formie stacjonarnej (na miejscu w UPP),

od zjazdu w terminie 17-18.10.2020 do odwołania, będą się odbywać w trybie zdalnym, z wykorzystaniem elektronicznych platform edukacyjnych.

Proszę o śledzenie dalszych informacji przekazywanych na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UPP, w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w ramach ograniczeń wynikających z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2 (Komunikaty, Instrukcje Dziekana, plany zajęć, itp.)

 

            Dziekan WE

                    /-/

  Prof. dr hab. Walenty Poczta