Uniwersytet Młodych Przyrodników na WES

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Ekonomiczno-Społeczny dołączył do inicjatywy „Uniwersytet Młodych Przyrodników”. W jej ramach planowany jest projekt pn.: „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie dedykowane WES nazywa się „Ekonomia dla Młodych Przyrodników” i będzie realizowane w okresie od września 2019 r. do czerwca w 2022 r. w trzech edycjach, każda z nich będzie się składać z 8 zjazdów, a jej myślą przewodnią jest hasło: Autostopem przez gospodarkę, które zaczyna i kończy cały cykl.

1. Autostopem przez gospodarkę - łapiemy dobre okazje

2. Żywność to ważna rzecz

3. Finansowe abstrakcje

4. Młody umysł i jego potencjał

5. Ekonomiczny zawrót głowy

6. Labirynt gospodarczy

7. Ekonomia w plenerze (zjazd w ośrodku szkoleniowym Zielonka)

8. Autostopem przez gospodarkę – zajezdnia

Autorami koncepcji z ramienia WES są: dr Anna Jankowska, dr Magdalena Jaworska, dr Małgorzata Just i dr Izabela Hasińska.

W realizację projektu, czyli w działania merytoryczne, zaangażowani są niemal wszyscy Pracownicy WES, którzy przeprowadzą wykłady i warsztaty łącznie dla 180 osób w wieku 14-16 lat.