Umowa partnerska z Zespołem Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy

Dnia 24 lipca 2020 r. roku podpisana została umowa partnerska między Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a Zespołem Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy. Wydział Ekonomiczno-Społeczny był reprezentowany przez pana Dziekana prof. dr hab. Walentego Pocztę i Prodziekana ds. Studiów – prof. UPP dr hab. Rafała Bauma oraz mgr Krzysztofa Różańskiego, który został koordynatorem do spraw współpracy ze Szkołą. Ze strony Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy na spotkaniu obecna była pani Dyrektor mgr Róża Spychała. 

Dowiedz się wiecej...