Umowa partnerska z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

Dnia 18 listopada 2019 roku podpisana została umowa partnerska między Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Wydział Ekonomiczno-Społeczny był reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. Walentego Pocztę i Prodziekana ds. Studiów – prof. dr hab. Rafała Bauma oraz dr Joannę Smoluk-Sikorską, która jest koordynatorem współpracy ze Szkołą. Natomiast ze strony Zespołu Szkół Ekonomicznych obecne były Dyrektor mgr Karolina Rakowicz i Wicedyrektor mgr Agnieszka Pol. 

Celem współpracy jest upowszechnianie nauk ekonomicznych i społecznych wśród uczniów Szkoły Partnerskiej poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, a także wydarzeniach uniwersyteckich, m.in w Dniu Współpracy. Młodzież będzie mogła korzystać z doradztwa naukowego w zakresie przedmiotów ekonomicznych i społecznych oraz uczestniczyć w pracach prowadzonych przez studenckie koła naukowe. Z kolei Wydział zyskał możliwość szerszej promocji studiów wyższych prowadzonych na WES wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

To kolejna umowa partnerska zawarta przez nasz Wydział. Szkoły zainteresowane współpracą w WES zachęcamy do kontaktu Kierownikiem Dziekanatu. Więcej informacji o tej i innych zawartych dotychczas umowach można znaleźć w zakładce "Umowy o współpracy ze szkołami".