UMOWA PARTNERSKA Z I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH

Dnia 20 kwietnia 2022 r. roku podpisana została umowa partnerska pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Wydział Ekonomiczny reprezentowali: Dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta, Prodziekan ds. Studiów prof. UPP dr hab. Rafał Baum oraz dr Karolina Jąder -  koordynator współpracy ze Szkołą. Ze strony I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach na spotkaniu obecna była Pani Dyrektor Justyna Szaniawska-Budaj oraz nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie Pani Natalia Szaniawska. Celem nawiązanej współpracy jest upowszechnianie nauk ekonomicznych i społecznych wśród uczniów Szkoły oraz promocja wśród licealistów, w tym głównie uczniów klas o profilu ekonomiczno-biznesowym, studiów wyższych prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach prowadzonej współpracy uczniowie Szkoły będą mogli skorzystać  także z doradztwa zawodowego w zakresie przedmiotów ekonomicznych i społecznych oraz uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Wydział, takich jak min. „Dzień Współpracy” czy „Akademicka Wiosna”.