Umowa o współpracy z TOP FARMS Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma TOP FARMS Sp. z o.o. i Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisały umowę o współpracy. Grupa spółek TOP FARMS działa na obszarze ponad 30 tysięcy hektarów na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Zasoby, jakimi dysponuje oraz stosowanie najnowszych technologii i zaawansowanych systemów zarządczych zapewniają przedsiębiorstwu ugruntowaną pozycję rynkową. Założona w 1995 roku firma jest obecnie wiodącym producentem wysokiej jakości żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego, jak również liderem w produkcji materiału siewnego zbóż i traw, a także hodowli bydła mlecznego. Warte podkreślenia jest to, że pomimo dużej skali produkcji w swoich działaniach firma kieruje się troską o środowisko naturalne – stosuje zintegrowany system ochrony roślin oraz przyjazne dla środowiska technologie uprawy i przetwórstwa.

Spółki należące do grupy TOP FARMS uczestniczą również w rozwoju społeczności lokalnych, podejmując wiele inicjatyw, aktywnie wspierając szkoły, przedszkola, młodzieżowe kluby sportowe i domy kultury. Firma współpracuje również z uczelniami rolniczymi, umożliwiając m.in. staże młodym ludziom pragnącym wiązać swoją przyszłość zawodową z działalnością rolniczą. Podpisane porozumienie z naszym Wydziałem pozwoli podjąć dalsze inicjatywy w tym zakresie (np. rozpoczęcie współpracy naukowej i dydaktycznej, realizację praktyk zawodowych, wykonanie prac dyplomowych na podstawie materiałów udostępnionych przez Firmę czy prowadzenie obustronnych działań promocyjnych). Dzięki sformalizowaniu współpracy nasi studenci uzyskali kolejną możliwość rozwoju kompetencji – zdobycia cennego doświadczenia i umiejętności praktycznych.   

To kolejna umowa o współpracy zawarta przez nasz Wydział. Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w WES zachęcamy do kontaktu Kierownikiem Dziekanatu.

Więcej informacji o tej i innych zawartych dotychczas umowach można znaleźć w zakładce "Umowy o współpracy z przedsiębiorstwami".