Umowa o współpracy z PREMIUM AUDYT Sp. z o. o.

W dniu 1 lutego 2021 r. w sposób zdalny za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umowy o współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z firmą PREMIUM AUDYT Sp. z o. o. Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Walenty Poczta oraz Prodziekan ds. Studiów prof. UPP dr hab. Rafał Baum spotkali się z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. – Grzegorzem Skałeckim i Maciejem Jasińskim.

Działalność spółki opiera się na wysokiej jakości świadczonych usług, indywidualnym podejściu do każdego podmiotu i rozpoznaniu jego sytuacji finansowej wraz z doborem odpowiednich rozwiązań rachunkowych i podatkowych. Jej działalność obejmuje audyt finansowy, doradztwo rachunkowe i podatkowe, doradztwo finansowe i gospodarcze, a także wsparcie nadzoru właścicielskiego. Podpisane umowy o współpracy stanowi sformalizowanie, trwającej już od pewnego czasu, współpracy Wydziału  Ekonomicznego i firmy PREMIUM AUDYT Sp. z o. o. Firma do tej pory przeprowadziła kilka wykładów i warsztatów współorganizowanych wraz z Studenckim Kołem Naukowym Młodych Księgowych i Finansistów działającym na Wydziale.

Porozumienie z naszym Wydziałem pozwoli podjąć dalsze inicjatywy w tym zakresie (np. realizację praktyk zawodowych, wykonanie prac dyplomowych na podstawie materiałów udostępnionych z firmy czy prowadzenie obustronnych działań promocyjnych). Dzięki sformalizowaniu współpracy nasi studenci (a zwłaszcza kierunku Finanse i Rachunkowość) uzyskali kolejną możliwość rozwoju kompetencji – zdobycia cennego doświadczenia i umiejętności praktycznych.

To kolejna umowa o współpracy zawarta przez nasz Wydział. Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w WES zachęcamy do kontaktu Kierownikiem Dziekanatu. Więcej informacji o tej i innych zawartych dotychczas umowach można znaleźć w zakładce "Umowy o współpracy z przedsiębiorstwami".