Stopień doktora habilitowanego dla Pani dr Romy Ryś-Jurek

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 września 2019 r.

nadano Pani dr Romie Ryś-Jurek stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse .

nadanie stopnia dra habilitowanego roma rys jurek.jpg