Stopień doktora habilitowanego dla Pana dra Benedykta Peplińskiego

Informujemy, że decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 31 stycznia 2020 r.

nadano Panu dr. Benedyktowi Peplińskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

uchwala nadanie stopnia dr hab. Benedykt peplinski.jpg