Stopień doktora habilitowanego dla dr Izabeli Lipińskiej

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nadany Pani dr Izabeli Lipińskiej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zaswiadczenie.jpg