SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA WAŻNE INFORMACJE

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA

WAŻNE INFORMACJE

 

W dniu 14 lipca 2022 roku zostały upublicznione listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki studiów Finanse i rachunkowość (FiR) oraz Ekonomia.

Swój status można sprawdzić na indywidualnym koncie rekrutacyjnym lub na wywieszonej liście rankingowej w miejscu przyjęć (dane poniżej).

 

Przyjmowanie dokumentów na studia I stopnia odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji w dniach 18-19 lipca w godz. 8.00-16.00. w gmachu Rektoratu UPP (sala 163 na pierwszym piętrze).

 

Przesyłanie dokumentów pocztą

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii świadectwa dojrzałości przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału świadectwa dojrzałości, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty w/w zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/wykaz-dokument-w

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydział Ekonomiczny

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Tel. 507 926 248