REKRUTACJA - uwaga kandydaci nieprzyjęci ze względu na brak miejsc

KOMUNIKAT

dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiadających na swoim elektronicznym koncie rekrutacyjnym status: „nieprzyjęty ze względu na brak miejsc”

 

Uprzejmie informujemy, że osoby obecnie niezakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość mają jeszcze możliwość podjęcia studiów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

Została uruchomiona możliwości zarejestrowania się na inny kierunek studiów w ramach tzw. tury wewnętrznej – upubliczniona została  informacja o wolnych miejscach.

Kandydaci, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, będą mogli wybierać 2 inne kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca, w kolejności preferencji.

Do 30 sierpnia br. osoby, które nie zostały przyjęte na studia stacjonarne na kierunku FiR (posiadające status „nieprzyjęty ze względu na brak miejsc”) aby studiować na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym będą mogły wybrać kierunek Ekonomia (studia stacjonarne lub niestacjonarne I stopnia) lub kierunek Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopnia).

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc (zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

Decyzja o liczbie zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podjęta 31 sierpnia 2020 (osoby zakwalifikowane otrzymają status „zakwalifikowany do przyjęcia”).

Dokumenty od tych kandydatów będą przyjmowane 2 września br., w godz. 9.00 – 14.00 w sali 162 (gmach Rektoratu UPP).

 

Poznań, 27.08.2020 r.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WES