Rekrutacja na studia doktoranckie od 4 czerwca 2018 r.

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 uruchamia studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Na studia zapraszamy osoby, które chcą zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni.

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 4 czerwca 2018 r. do 9 lipca 2018 r.

Rekrutacja na studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:

► przedstawionych dokumentów,

► rozmowy z kandydatem,

► egzaminu z języka obcego lub certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego.

Szczegóły są dostępne TUTAJ

 

Studia doktoranckie realizowane są w ramach Modułu studiów doktoranckich w projekcie „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.