Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Jabkowskiego