Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Bajana