Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Wołoszyna