Program „Staże Prezesa NBP” w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”

Wymagania wobec kandydata:

- ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
- wysoka średnia ocen ze studiów,
- biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
- otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

- umowę o pracę na czas określony,
- możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,
- możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
- konsultacje z ekspertami NBP,
- świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 4 września 2019 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:

- CV i list motywacyjny,
- dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku oczekiwania na wydanie ww. dokumentów akceptowane będzie przedstawienie odpowiednich zaświadczeń z uczelni),
- jednostronicowy opis kluczowych tez zawartych w pracy magisterskiej.

 APLIKUJ TERAZ 

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie - www.nbp.pl.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.