Pierwsza Konferencja Kół Naukowych Wydziału Ekonomicznego

W czwartek 18. stycznia odbyła się Pierwsza Konferencja Kół Naukowych Wydziału Ekonomicznego „Ekonomia i finanse - nowe wyzwania i perspektywy”. W konferencji wzięli udział członkowie wszystkich kół naukowych działających w Wydziale @Koło Naukowe Myśli Gospodarczej @Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu @Studenckie Koło Naukowe Młodych Księgowych i Finansistów UP w Poznaniu @KN Młodych Menedżerów. 

Wygłoszono 15 referatów w trzech sekcjach tematycznych: „gospodarstwa domowe”, „wyzwania krajowe”, „wyzwania globalne”.

W konkursie referatów, w którym głosowali sami prelegenci, wyróżniono 5 wystąpień.

Miejsce trzecie ex aequo zajęły:

  • Członkinie SKN Młodych Menedżerów, Panie Dominika Salwowska i Angelika Szajek, za wygłoszenie referatu pt.: „Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych z perspektywy młodych konsumentów”. Opiekunem naukowy referatu był dr Dawid Jabkowski.
  • Członkinie SKN Młodych Księgowych i Finansistów, Panie Julia Surma i Agnieszka Poberecka, za wygłoszenie referatu pt.: „Mieszkanie "na kieszeń studenta" - czy to możliwe? Analiza rynku nieruchomości na wynajem w największych miastach akademickich w Polsce”. Opiekunem naukowy referatu była dr Agnieszka Kozera.

Miejsce drugie ex aequo zajęli:

  • Członkowie SKN Młodych Menedżerów, Pan Tobiasz Henicz i Pani Jolanta Szablewska, za wygłoszenie referatu pt.: „Aktywność edukacyjna i zawodowa studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Opiekunami naukowymi referatu byli: dr Joanna Smoluk-Sikorska, dr Kinga Smolińska-Bryza, dr Karolina Józefowicz i dr Dawid Jabkowski.
  • Członkowie SKN Młodych Menedżerów, Panowie Nazarij Stepaniuk i Oliwier Szuchnik, za wygłoszenie referatu pt.: „W co warto inwestować? - inwestycje alternatywne”. Opiekunami naukowymi referatu byli: dr Joanna Smoluk-Sikorska, dr Kinga Smolińska-Bryza, dr Karolina Józefowicz i dr Dawid Jabkowski.

Miejsce pierwsze zajęły:

  • Członkinie SKN Myśli Gospodarczej, Panie Wiktoria Górska i Joanna Chróśniak, za wygłoszenie referatu pt.: „Analiza korzyści i kosztów budowy CPK w Polsce”. Opiekunem naukowy referatu był dr Bartłomiej Bajan.