Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wiktora Schramma

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zaprasza na uroczystość ponownego odsłonięcia tablicy pamiątkowej
poświęconej pamięci

Profesora Wiktora Schramma

Profesora Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu

Uroczystość odbędzie się 23. stycznia 2023 roku o godz. 1100, przy sali wykładowej A
w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.