Nagrody dla studentów i absolwentów Wydziału Ekonomicznego

Jak co roku, zgodnie z decyzją Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 30 listopada 2023 r., JM Rektor przyznał nagrodę im. prof. Jerzego Zwolińskiego i medale „Za osiągnięcia w studiach” absolwentom oraz nagrody  i wyróżnienia studentom, za rok akademicki 2022/2023. 

ZŁOTY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH” otrzymali:

z kierunku ekonomia 

mgr Joanna Łukasiewicz 

z kierunku finanse i rachunkowość 

mgr Justyna Kopeć 

mgr Marta Augustyniak 

mgr Aleksandra Marut 

z kierunku MSc in Agri-food Economics and Trade 

mgr John Kwame Gyan  

mgr Grace Adeola Jaman  

SREBRNY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH” otrzymali:

z kierunku ekonomia 

lic. Monika Francik 

lic. Natalia Korczewska 

lic. Klaudia Osielska 

lic. Magda Staniszewska 

lic. Marcin Marnocha 

z kierunku finanse i rachunkowość 

lic. Małgorzata Mieszała 

lic. Paulina Bodzińska 

lic. Joanna Chróśniak 

lic. Marcelina Dubiel 

lic. Mateusz Brodziak 

lic. Wiktoria Piątkowska 

lic. Sandra Kuźlak 

lic. Monika Nowakowska 

 

Ponadto nagrodę za aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jednocześnie uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00 otrzymała Pani Magdalena Piechocka.

List gratulacyjny Rektora dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, potwierdzoną przez Konwent Samorządu Studentów UPP lub dokonali czynu chwalebnego na terenie Uniwersytetu lub poza nim, o czym został powiadomiony pisemnie Rektor otrzymały Panie Agnieszka Stachowiak i Natalia Staszak .

 

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym GRATULUJEMY!