Laboratoria Zaangażowania Konsumentów” EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

Seniorzy zaprojektowali z nami innowacyjne produkty spożywcze

Pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP realizują innowacyjny projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów”, który jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia „EIT Food RIS Consumer Engagement Labs”* symulującego powstawanie innowacji na rynku rolno-spożywczym.

Projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów” jest ważnym elementem realizacji misji naszego Uniwersytetu.  Ideą projektu jest wypracowanie innowacyjnego produktu poprzez bezpośredni kontakt przedstawicieli łańcucha żywnościowego z grupą docelową – osobami 65+.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zintegrował i zjednoczył siły najważniejszych ogniw łańcucha żywnościowego – producenta (Folwark Wąsowo), dystrybutora (Gminne Składy), startupu biotechnologicznego (Cofactor) oraz organizacji pozarządowej działającej na rzecz transferu technologii (Poznański Park Naukowo-Technologiczny), jednocześnie umożliwiając tym podmiotom bezpośrednią interakcję z konsumentami wg innowacyjnej metodyki, zaproponowanej przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Aarhus wykorzystywanej podczas 2-dniowych warsztatów z seniorami, które odbyły się w dn. 10 i 17 października 2019.

Metodyka warsztatów angażując starszych konsumentów w serię interaktywnych zadań pozwoliła im na stanie się badaczami konsumenckimi, co jest niespotykane w praktyce. Takie podejście wyzwoliło duże zaangażowanie seniorów, widoczny entuzjazm i chęć dalszej współpracy. Seniorzy mieli poczucie, że są partnerami przedsiębiorstw a nie uczestnikami badania, co oddaje istotę kokreacji – istotnego elementu myślenia projektowego (design thinking). Kluczowe znaczenie dla powodzenia warsztatów mieli doświadczeni moderatorzy grup, na co dzień pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP (dr Michał Gazdecki, dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, dr Monika Wojcieszak-Zbierska i dr Anna Wielicka-Regulska). Seniorzy pracowali w grupach 6-8 osobowych. Moderatorzy świetnie dopasowali się do grupy docelowej i przeprowadzili uczestników przez serię nietypowych zadań z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia, grywalizacji i metod projekcyjnych nie tracąc ich entuzjazmu i zaufania, a nawet je potęgując.

W efekcie 2-dniowych warsztatów seniorzy w formie prezentacji przedstawili przedsiębiorstwom 9 wyselekcjonowanych koncepcji produktowych, które mają szansę stać się podstawą dla nowych produktów. Jako moderatorzy a jednocześnie eksperci rynku rolno-spożywczego jesteśmy pod wrażeniem zaproponowanych pomysłów. Pozwoliły one uchwycić tendencje rynkowe istotne z punktu widzenia dla tej grupy wiekowej jak i bardzo specyficzne potrzeby seniorów.

Grupa osób starszych dynamicznie się powiększa – jest to rosnąca w znaczenie, w siłę ekonomiczną i społeczną, frakcja w każdej rozwiniętej gospodarce. Jednocześnie przedsiębiorstwa spożywcze, zapominają o tej grupie stereotypowo wiążąc ją z niskimi dochodami i zwyczajami zakupowymi utrwalonymi na wcześniejszych etapach życia. Z naszych warsztatów z konsumentami wynika, że ten wiek jest często okresem głębokich przemian w sposobie odżywiania, co jest doskonałym momentem na zaproponowanie nowych produktów. Również jako społeczeństwo powinniśmy zmienić nasze wyobrażenie o osobach starszych. Są to w większości osoby bardzo otwarte, z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym, chętne do dzielenia się swoją wiedzą i aktywne. Jest to w kategoriach rynkowych i społecznych bardzo duży potencjał. Łączność z tą ważną grupą i wypracowanie wspólnego stanowiska, kooperacja z osobami starszymi to wyraz społecznej odpowiedzialności naszego Uniwersytetu. Czujemy się odpowiedzialni za zapoczątkowanie korzystanych zamian na rynku umożliwiających seniorom dostęp do dopasowanych do ich potrzeb produktów spożywczych.  

Za projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów” odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP w składzie:  dr Anna Wielicka-Regulska (kierownik projektu), dr Elżbieta Goryńska-Goldmann,  dr Michał Gazdecki, dr Monika Wojcieszak-Zbierska, dr hab. Wawrzyniec Czubak, Norbert Szalaty, dr Damian Puślecki, dr Ewelina Marek-Andrzejewska przy wsparciu administracyjnym Doroty Komisarek oraz pomocy Mariusza Lesieckiego z CIiTT UPP.

*W tym roku powołano 4 konsorcja: w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i na Litwie. Organizacja „EIT Food” jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii powołanego przez Komisję Europejską i finansowanego ze środków Horyzont 2020. Jest wiodącą europejską instytucją, której celem jest podniesienie innowacyjności sektora rolno-spożywczego oraz zwiększenie świadomości żywieniowej konsumentów i  zaufania  konsumentów do żywności.

laboratorium 4.jpg

laboratorium 3.jpg

laboratorium1.jpg

laboratorium2.jpg