KONKURS "ZOSTAŃ EKONOMISTĄ" - EDYCJA 2020

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” Edycja 2020

Dnia 22 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Zostań Ekonomistą, organizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju organizatorzy Konkursu Zostań Ekonomistą zastrzegli sobie komunikatem dn. 7 kwietnia 2020 r. prawo zakończenia konkursu na pierwszym etapie. Laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie listy rankingowej Uczestników według liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie. Kapituła Konkursu przyznała trzy pierwsze miejsca następującym zespołom:

Pierwsze miejsce:

1. Paulina Woźniak, Krzysztof Przemysław Garsztka, Mikołaj Maria Poraj-Rożański
– I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

Drugie miejsce:

1. Anna Juszczak, Małgorzata Juszczak – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,
2. Zofia Szeląg, Wojciech Graczyk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,

Trzecie miejsce:

1. Aleksandra Grabska, Wiktoria Słodkiewicz – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
2. Julia Gorwa, Schani Lubińska – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie.

Zwycięzcy oraz pozostali laureaci konkursu otrzymali zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE-S. Zwycięscy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji i zainteresowań ekonomicznych.

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

-----------------------------------------

Komunikat z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że w związku z utrzymującą  się sytuacją epidemiologiczną, zmianie uległ harmonogram Konkursu Zostań Ekonomistą. Termin nadsyłania esejów został wydłużony do 15 maja 2020 roku, a termin ogłoszenia wyników I etapu został przesunięty do 30 maja 2020 r.

 

Przewodnicząca kapituły Konkursu Zostań Ekonomistą 

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

-----------------------------------------

KOMUNIKAT z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju utrzyma się, organizatorzy Konkursu Zostań Ekonomistą zastrzegają sobie prawo zakończenia konkursu na pierwszym etapie. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie listy rankingowej Uczestników według liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie.

 

Przewodnicząca kapituły Konkursu Zostań Ekonomistą  

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

-----------------------------------------

Informacja w sprawie zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń na Konkurs Zostań Ekonomistą

Uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją i ograniczonymi możliwościami kontaktów społecznych, 

podjęta została decyzja o przesunięciu terminu zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie Zostań Ekonomistą 

z 31.03.2020 r. na 15.04.2020 r.

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu Zostań Ekonomistą 

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

 

 

Edycja 2020 - ogłoszenie konkursu

Uprzejmie informujemy, że Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza czwartą edycję konkursu „Zostań ekonomistą”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy Młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE-S.

Załączniki: 
Skład Kapituły konkursu.pdf
Regulamin konkursu ZOSTAŃ EKONOMISTĄ.pdf

 

Zobacz także: Aktualny konkurs