KONKURS "ZOSTAŃ EKONOMISTĄ" - EDYCJA 2019

Dnia 30 maja 2019 r. odbył się organizowany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny II etap Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cztery najlepsze zespoły zaprezentowały wyniki swoich badań dotyczących sytuacji na rynku pracy wybranych grup społecznych oraz ekonomii i finansów z perspektywy młodego człowieka.

Decyzją Kapituły Konkursu laureatami zostali:

1. Szymon Appel, Klaudia Kocańda – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie,
2.  Aleksandra Michalak, Weronika Mierzwiak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie,
3.  Antonina Celichowska, Paweł Sobala - I LO  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
4.  Magdalena Bzowa, Zuzanna Głuc – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino.

Laureaci Konkursu otrzymali zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE-S. Trzy najlepsze Zespoły dodatkowo otrzymały nagrody rzeczowe.  

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej.

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

 

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

----------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły do II etapu III edycji Konkursu „Zostań ekonomistą” zostały zakwalifikowane 4 zespoły:

- Antonina Celichowska, Paweł Sobala (I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) z esejem pt. „Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, młodzi ludzie na rynku pracy w oczach licealisty)"

- Magdalena Bzowa, Zuzanna Głuc (Zespół Szkół Politechnicznych  im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni) z esejem pt. „Dziecko a budżet gospodarstwa domowego”

- Szymon Appel, Klaudia Kocańda (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie) z esejem pt. „Pierwsze kroki w dorosłym życiu. Młodzi ludzie a wiedza o sytuacji na rynku pracy"

- Aleksandra Michalak, Weronika Mierzwiak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie) z esejem pt. „Współczesny ekonomista na rynku pracy".

 

II etap Konkursu odbędzie się 30 maja 2019 roku w siedzibie Uczelni. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w najbliższym czasie.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

 

Informujemy, że decyzją Kapituły konkursu termin zgłoszeń został przesunięty do 15 kwietnia 2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że patronat nad III edycją Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań Ekonomistą” objął Credit Agricole Bank Polska. W związku z zaistniałym faktem do składu osobowego kapituły Konkursu dołączył Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole Bank Polska Pan Przemysław Przybylski.

harmonogram konkursu:

 do 31.03.2019 – zgłoszenia do Konkursu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4 punkt 6),

do 30.04.2019 – I etap Konkursu (nadsyłanie esejów według wytycznych zawartych w §7),

do 13.05.2019 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu,

30.05.2019 – II etap Konkursu (prezentacja wyników badań) w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez 10 najlepszych Zespołów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu w siedzibie Uczelni.

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

-------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki: 

Skład Kapituły konkursu.pdf

Regulamin konkursu ZOSTAŃ EKONOMISTĄ.pdf

 

Zobacz także: Aktualny konkurs