Konkurs Zostań Ekonomistą inicjatywą w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej

Informujemy, że Konkurs „Zostań Ekonomistą” został włączony do kalendarium Roku Edukacji Ekonomicznej jako jedna z jego inicjatyw.

Rok Edukacji Ekonomicznej jest wspólnym przedsięwzięciem sześciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce tj. Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (koordynator), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Idea została również poparta uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r.