Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie informowania o izolacji i kwarantannie związanej z Covid-19

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachodzi potrzeba zbierania informacji
o liczbie zachorowań na Covid-19 - izolacja oraz kwarantannie nakładanej przez Sanepid na
pracowników, studentów i doktorantów do celów organizacyjnych, statystycznych i przesyłania
ich do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Informacje przekazywane Ministerstwu to wyłącznie dane
ilościowe, anonimowe.
Mając na uwadze dobro całej społeczności uczelnianej, proszę o zgłaszanie przez
pracowników, studentów i doktorantów izolacji (zachorowania) lub nałożonej kwarantannie
w formie krótkiej informacji na wyznaczony adres mailowy: zgloszenia.covid@up.poznan.pl
W temacie przesyłanej wiadomości należy odpowiednio wpisać:
- „Pracownik - zgłoszenie izolacji / kwarantanny” albo
- „Student - zgłoszenie izolacji / kwarantanny” albo
- „Doktorant - zgłoszenie izolacji / kwarantanny”.

Informacja powinna zawierać:
- Imię i nazwisko
- Wskazanie wydziału/katedry/innej jednostki organizacyjnej/grupy/roku studiów
- Datę potwierdzenia pozytywnego wyniku testu lub nałożenia kwarantanny
- Krótki opis okoliczności zdarzenia, ostatni pobyt lub kontakt w uczelni

z up. Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prorektor ds. Studiów
/-/
prof. dr hab. Piotr Ślósarz