Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/21