Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych