KOMUNIKAT DZIEKANA DLA STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 3.11.2020 roku

DLA STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
w sprawie realizacji nauczania w formie zdalnej od 7 listopada 2020 roku

 

Dotyczy:

1 roku studiów stacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

1 roku studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

2 roku studiów stacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR

2 roku studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunki Ekonomia oraz FiR  

 

Od dnia 17 października 2020 roku w całej Polsce wprowadzono zaostrzone zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Nowe ograniczenia w tzw. czerwonej strefie przewidują m.in. przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Biorąc pod uwagę powyższe, po konsultacjach z Radami Programowymi Kierunków Studiów, Władze Dziekańskie podjęły decyzję, że wszystkie zajęcia zaplanowane do realizacji w formie stacjonarnej (na terenie Uniwersytetu), począwszy od 7.11.2020 roku do odwołania, będą realizowane w trybie zdalnym. Ćwiczenia z wykorzystaniem elektronicznych platform edukacyjnych będą odbywać się według  wcześniej zaplanowanego semestralnego rozkładu zajęć, tj. według planu przewidzianego dla zajęć realizowanych na terenie UPP. Prowadzących poszczególne przedmioty proszę o przekazanie szczegółowych informacji Studentom.

Proszę o śledzenie dalszych informacji przekazywanych na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UPP, w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w ramach ograniczeń wynikających z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2 (Komunikaty, Instrukcje Dziekana, Wirtualny Dziekanat, plany zajęć, itp.).

 

            Dziekan WE

                     (-)

 Prof. dr hab. Walenty Poczta