KOMUNIKAT dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiadających na swoim elektronicznym koncie rekrutacyjnym status „rezerwowy” lub „oczekujący”

KOMUNIKAT

dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiadających na swoim elektronicznym koncie rekrutacyjnym status „rezerwowy” lub „oczekujący”

 

Uprzejmie informujemy, że osoby obecnie niezakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość (nieposiadające statusu „do przyjęcia”) mają jeszcze możliwość podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym:

1) Osoby, które mają status „rezerwowy” (czyli znajdujące się na liście rezerwowej), będą kwalifikowane do przyjęcia na studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, w ramach zwalnianych miejsc, w kolejności według liczby punktów (pod warunkiem, że pozostaną jeszcze wolne miejsca). W tym roku limit aby być dopuszczonym do złożenia dokumentów wynosił 61 pkt. Im kandydat z listy rezerwowej jest bliżej tej wartości tym większa jego szansa na przyjęcie z listy rezerwowej. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy rezerwowej (tzn. tym, którym status zostanie zmieniony 21 lipca br. na: „do przyjęcia”) będzie się odbywać 23 lipca 2021. Jeśli nie będzie wolnych miejsc, osoby te otrzymają status „nieprzyjęty-bm” (czyli nieprzyjęty ze względu na brak miejsc) i wtedy będą podlegać procedurze przedstawionej poniżej, w pkt. 2.

2) W dniach 22-25 lipca br. uruchomiona zostanie możliwości zarejestrowania się na inny kierunek studiów w ramach tzw. tury wewnętrznej – upubliczniona zostanie  informacja o wolnych miejscach. Kandydaci, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, będą mogli wybierać 2 inne kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca, w kolejności preferencji.

Aby studiować na Wydziale Ekonomicznym należy wybrać kierunek Ekonomia (studia stacjonarne lub niestacjonarne I stopnia) lub kierunek Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopnia).

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc (zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

Dokumenty od tych kandydatów będą przyjmowane 28 lipca 2021 r.

 

Poznań, 15.07.2021 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE