Informacja dla studentów niestacjonarnych - dotyczy 15.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami  dotyczącymi umożliwienia studentom niestacjonarnym udziału w wyborach w dniu 15.10.2023,

na podstawie informacji uzyskanych od Prorektora ds. Studiów wyjaśniam, że nie są przewidywane w tym dniu godziny rektorskie ani dziekańskie.

Regulacje dotyczące udziału w głosowaniu przewidują taką sytuację. Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem swojego stałego zamieszkania, również mogą oddać głos.

Chęć głosowania w innym obwodzie niż ten, w którym jesteśmy zameldowani lub mieszkamy można zgłosić zarówno przez internet, jak i w macierzystym urzędzie gminy (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-i-glosuj-tam-gdzie-bedz...).

Wykaz lokali wyborczych oraz inne ważne informacje organizacyjne są podane m.in. na stronie https://www.poznan.pl/parlament2023/

W sąsiedztwie Uczelni lub bezpośrednio w naszych obiektach (m.in. w Domach Studenckich przy ul Piątkowskiej 94 oraz w budynku WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I INŻYNIERII MECHANICZNEJ również przy ulicy Piątkowskiej 94E) funkcjonują lokale wyborcze, które są czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

Można zatem oddać głos przed lub po zajęciach w niedzielę 15 października. W planach zajęć uwzględniono też przerwy, co powinno umożliwić bezproblemowe uczestniczenie w wyborach.

Wobec powyższego, nie ma potrzeby wyznaczania dodatkowych godzin wolnych od zajęć.

 

Rafał Baum

Prodziekan ds. Studiów