III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej

Informujemy, że w dniach 26-28 czerwca 2019 na naszym Wydziale odbyło się wydarzenie naukowe o zasięgu międzynarodowym: 
III Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, połączone z IV Krajową Konferencją AGROLOGISTYKA.

Konferencja, zorganizowana przez pracowników Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, odbyła się pod hasłem „Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains”. Odbywające się cyklicznie (co dwa lata) Forum Agro-Logistyczne umożliwia spotkanie naukowców z ośrodków krajowych i zagranicznych oraz praktyków - przedstawicieli przedsiębiorstw agrobiznesu oraz rolników. Dlatego, jak zwykle, w programie konferencji uwzględniono nie tylko wymianę poglądów w ramach sesji naukowych (plenarnej i tematycznych) ale - w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym - zrealizowano również wyjazd studyjny. W wydarzeniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu gości, w tym naukowcy z Kanady, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy oraz Kenii. Gośćmi honorowymi tegorocznego spotkania byli:

- prof. Michael Bourlakis z Wielkiej Brytanii, ekspert z zakresu logistyki oraz funkcjonowania łańcucha dostaw żywności,
- dr Marcel Adenauer analityk przy OECD, członek zespołu odpowiedzialnego w powstawanie rocznika OECD-FAO Agricultural Outlook report, specjalista rynku zbóż,
- dr Noureddin Driouech z Śródziemnomorskiego Instytutu Agronomicznego w Bari, reprezentujący CIHEAM. 

W sesji plenarnej referaty wygłosili także prelegenci z praktyki gospodarczej: p. Aleksander Niemczyk z GS1 Polska oraz p. Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska. Ponadto, w 4 sesjach tematycznych, wystąpiło kilkunastu prelegentów z ośrodków naukowych oraz z firm, z którymi, w ramach Forum, nawiązano współpracę. Sesja wyjazdowa rozpoczęła się w Kuklinowie, w siedzibie przedsiębiorstwa Agrointegracja sp. z o.o. Swoimi doświadczeniami na temat integrowania podmiotów w łańcuchów dostaw żywności podzielili się: gospodarz – p. Wojciech Styburski oraz goście z Litwy – prof. Jan Żukowskis i dyrektor jednej z wiodących litewskich mleczarni „Pieno gėlė“ („Kwiat mleka”) z Plungė na Litwie - Jonas Kuzminskas. Później uczestnicy wizytowali wyróżniające się gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka, prowadzone przez p. Tomasza Naglaka w miejscowości Bułaków. Wyjazd studyjny zakończył się w Mleczarni w Gostyniu. Na miejscu, korzystając z przychylności kierownictwa oraz fachowej pomocy pracowników OSM, uczestnicy konferencji poznali  szczegółowo proces przetwórstwa mleka oraz degustowali produkty finalne.

Więcej informacji o konferencji oraz zdjęcia z wydarzenia na: http://www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics/o-konferencji/galeria-zdjec/