II tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejcami

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego UPP informuje,

że Wydział prowadzi II  turę rekrutacji  na kierunki  z  wolnymi  miejscami.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów odbywa się na kierunki:

1/ Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (w dniach 7.09 - 4.10. 2020 r.)

2/ Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne I stopnia (w dniach 7.09 - 4.10. 2020 r.)

3/ Ekonomia – studia stacjonarne II stopnia (w dniach 7 – 20.09. 2020 r.)

4/ Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne II stopnia (w dniach 7 – 20.09. 2020 r.)

 

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów,

 do wyczerpania limitu miejsc (zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będą przyjmowane:

- 23 września br. na II stopień

- 7 października br. na I stopień

w godz. 9.00 – 14.00 w sali 162 Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Więcej informacji na stronie Uczelni (https://skylark.up.poznan.pl//) w zakładce „Kandydat”.

Adres mailowy do Komisji: rekwes@up.poznan.pl

Numer telefonu:  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE:   507 926 248