II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską dla Pani dr Anny Szczepańskiej Przekoty

W dniu 19 grudnia 2018 roku pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej - Pani dr Anna Szczepańska-Przekota - zdobyła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tytuł wyróżnionej pracy: „Zależność cen gotówkowych i terminowych na światowych rynkach surowców rolnych”, promotorem był dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP.

Praca została obroniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na naszym Wydziale.

W piątej edycji konkursu mogły startować prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Kapituła brała pod uwagę poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

 

Pani Doktor - Gratulujemy!