Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Walenty Poczta powołany przez Prezydenta RP do Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 16 grudnia 2020 r. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. W skład Rady, którą tworzą eksperci i praktycy z różnych dziedzin związanych ze wsią i rolnictwem, został powołany Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Prof. dr hab. Walenty Poczta. Rada stanowi forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP, a głównymi celami jej działalności są: wypracowanie spójnej strategii dla rolnictwa i obszarów wiejskich, dokonanie przeglądu istniejących rozwiązań prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich,  współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz budowanie przestrzeni do rozmowy o problemach polskiej wsi.

W skład Rady zostali powołani:

1. Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady
2. Lucjan Cichosz
3. Czesław Cieślak
4. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
5. Bogdan Fleming
6. Kamila Grzywaczewska
7. Teresa Hałas
8. Lech Kuropatwiński
9. Artur Maciej Paradowski
10. Rafał Pelc
11. Prof. Walenty Poczta
12. Prof. Marian Podstawka
13. Marian Sikora
14. Błażej Spychalski
15. Dr hab. Monika Stanny
16. Barbara Szczepanik
17. Wiktor Szmulewicz
18 Prof. Antoni Szumny
19. Jerzy Zająkała
20. Prof. Michał Zasada

Więcej informacji na stronach:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2032,rada-ds-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich.html

https://www.prezydent.pl/kancelaria/radadsrolnictwaiobszarwwiejskich/